0983.983.966 lienhe@amazingourworld.com

CLUB MED KANI, MALDIVES ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG 4 Days / 3 Nights

CLUB MED KANI, MALDIVES

ĐO THIÊN ĐƯỜNG

4 Days / 3 Nights

TR 301

HàNội (HAN)
11:10 AM

Singapore (SIN)
03:45 PM

03h30m

11h40m

TR 588

Singapore (SIN)
07:15 PM

Maldives (MLE)
08:50 PM

 

Maldives (MLE)
21:50 AM

Singapore (SIN)

03h30m

10h40m

 

Singapore (SIN)

HàNội (HAN)
10:30 PM +1

TR 307

HồChí Minh (SGN)
02:50 PM

Singapore (SIN)
05:45 PM

01h30m

08h00m

TR 588

Singapore (SIN)
07:15 PM

Maldives (MLE)
08:50 PM

 

Maldives (MLE)
21:50 PM

Singapore (SIN)

 

Singapore (SIN)

HồChí Minh (SGN)
08:40AM +1

01h30m

08h50m

Người viết bài

Tags