Tuyệt đối không tách chi phí và không phát sinh chi phí.